งานส่งงาดำและงาขาว

งานส่งงาดำและงาขาว
งานส่งงาดำและงาขาว - 127
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10660
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10662
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10659
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10661
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10663
หัวเรื่อง
งานส่งงาดำและงาขาว
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
14 ตุลาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
2000
รายละเอียด
บรรทุกงาน้ำหนัก1.6ตัน