งานขนย้ายเหมากลับ ตจว

งานขนย้ายเหมากลับ ตจว
งานขนย้ายเหมากลับ ตจว - 1279
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18383
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18384
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18385
หัวเรื่อง
งานขนย้ายเหมากลับ ตจว
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
06 พฤษภาคม 2565
ขนส่ง : จาก
ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. หนองหญ้าไซ อ. วังสามหมอ จ. อุดรธานี
ค่าจ้าง
7000
รายละเอียด
งานย้ายของกลับ ตจว