ส่งเหล็กโดเวล ด่วนหนองบุนนาก

ส่งเหล็กโดเวล ด่วนหนองบุนนาก
ส่งเหล็กโดเวล ด่วนหนองบุนนาก - 1281
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18390
หัวเรื่อง
ส่งเหล็กโดเวล ด่วนหนองบุนนาก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
NAVARA Mp300
วันที่ดำเนินการ
11 เมษายน 2565
ขนส่ง : จาก
ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
ต. หนองบุนนาก อ. หนองบุญมาก จ. นครราชสีมา
ค่าจ้าง
3700
รายละเอียด
น้ำหนักสินค้า 3ตัน5