วิวัฒน์ ตะกรุด

ผลงานการรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 11 เมษายน 2566
110505: ในคลองบางปลากด | 710204: ไทรโยค
ค่าจ้าง 4200 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 12 พฤษภาคม 2565
103303: พระโขนง | 120612: คลองเกลือ
ค่าจ้าง 1500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 11 เมษายน 2565
110505: ในคลองบางปลากด | 302201: หนองบุนนาก
ค่าจ้าง 3700 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 02 ธันวาคม 2564
110201: บางบ่อ | 730508: ไทรงาม
ค่าจ้าง 2000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 25 พฤศจิกายน 2564
140301: นครหลวง | 240409: พิมพา
ค่าจ้าง 2500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 12 ตุลาคม 2564
110201: บางบ่อ | 110201: บางบ่อ
ค่าจ้าง 300 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 11 ตุลาคม 2564
103303: พระโขนง | 830302: ศรีสุนทร
ค่าจ้าง 8200 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 21 กันยายน 2564
110505: ในคลองบางปลากด | 440601: บรบือ
ค่าจ้าง 6500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 16 กันยายน 2564
103301: คลองเตย | 200409: เขตการปกคองพิเศษพัทยา
ค่าจ้าง 2500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 08 กันยายน 2564
103303: พระโขนง | 860101: ท่าตะเภา
ค่าจ้าง 6000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 26 กรกฎาคม 2564
103303: พระโขนง | 830301: เทพกระษัตรี
ค่าจ้าง 8500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 08 กรกฎาคม 2564
100905: บางจาก | 830301: เทพกระษัตรี
ค่าจ้าง 9500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 11 กุมภาพันธ์ 2564
103303: พระโขนง | 520602: บ้านสา
ค่าจ้าง 6000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 10 กุมภาพันธ์ 2564
110505: ในคลองบางปลากด | 302205: แหลมทอง
ค่าจ้าง 3000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 27 มกราคม 2564
100905: บางจาก | 520601: แจ้ห่ม
ค่าจ้าง 6500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Nissan NAVARA Mp300 | 18 มกราคม 2564
110303: บางปลา | 501701: ดอยเต่า
ค่าจ้าง 8000 บาท