งานขนส่งถุงพลาสติกตามคลังสินค้า

งานขนส่งถุงพลาสติกตามคลังสินค้า
งานขนส่งถุงพลาสติกตามคลังสินค้า - 1285
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18424
หัวเรื่อง
งานขนส่งถุงพลาสติกตามคลังสินค้า
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
24 พฤษภาคม 2565
ขนส่ง : จาก
ต. ห้วยโรง อ. เขาย้อย จ. เพชรบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. บางเสาธง อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ
ค่าจ้าง
2200
รายละเอียด
งานขนส่งถุงพลาสติกส่งตามคลังสินค้า น้ำหนักที่ขนส่งไม่เกิน 1.5 ตัน