งานขนแป้ง

งานขนแป้ง
งานขนแป้ง - 1287
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18434
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18435
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18436
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18437
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18438
หัวเรื่อง
งานขนแป้ง
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
14 มิถุนายน 2565
ขนส่ง : จาก
ต. ศาลเจ้าโรงทอง อ. วิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง
ขนส่ง : ถึง
แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง
2600
รายละเอียด
ขนส่งแป้งจำนวน 80 กระสอบ กระสอบละ 25 กิโลกรัม