ย้ายของไปบัวใหญ่ โคราช

ย้ายของไปบัวใหญ่ โคราช
ย้ายของไปบัวใหญ่ โคราช - 129
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10667
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10668
หัวเรื่อง
ย้ายของไปบัวใหญ่ โคราช
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
27 กันยายน 2563
ขนส่ง : จาก
ต. โกรกกราก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บัวใหญ่ อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
ค่าจ้าง
5000
รายละเอียด
ระยะทาง390กิโลเมตร