งานย้ายของคนงานก่อสร้าง

งานย้ายของคนงานก่อสร้าง
งานย้ายของคนงานก่อสร้าง - 1307
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18598
หัวเรื่อง
งานย้ายของคนงานก่อสร้าง
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
13 ธันวาคม 2565
ขนส่ง : จาก
ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านโพธิ์ อ. บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา
ค่าจ้าง
2800
รายละเอียด
ขนย้ายของใช้ทั่วไป