งานขนย้ายในสมุทรสาคร

งานขนย้ายในสมุทรสาคร
งานขนย้ายในสมุทรสาคร - 1312
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18638
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18639
หัวเรื่อง
งานขนย้ายในสมุทรสาคร
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
04 กุมภาพันธ์ 2566
ขนส่ง : จาก
ต. นาดี อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1800
รายละเอียด
ราคาขนย้ายนี้รวมคนช่วยยก2คน