งานขนถ่ายสินค้ายางพารา

งานขนถ่ายสินค้ายางพารา
งานขนถ่ายสินค้ายางพารา - 1318
หัวเรื่อง
งานขนถ่ายสินค้ายางพารา
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
07 สิงหาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. บึงยี่โถ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
ขนส่ง : ถึง
ต. สวนหลวง อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
2600
รายละเอียด
ลูกค้าเหมาไปรับสินค้า