งานขนย้ายห้้องพัก สมุย ส่ง สมุทรสาคร

งานขนย้ายห้้องพัก สมุย ส่ง สมุทรสาคร
งานขนย้ายห้้องพัก สมุย ส่ง สมุทรสาคร - 1321
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18749
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18750
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18751
หัวเรื่อง
งานขนย้ายห้้องพัก สมุย ส่ง สมุทรสาคร
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
25 สิงหาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. อ่างทอง อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าทราย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
9500
รายละเอียด
ราคานี้รวมค่าเรือ