งานขนส่งสินค้ากระสอบบรรจุภัณฑ์

งานขนส่งสินค้ากระสอบบรรจุภัณฑ์
งานขนส่งสินค้ากระสอบบรรจุภัณฑ์ - 1323
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18757
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18758
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18760
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18759
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18761
หัวเรื่อง
งานขนส่งสินค้ากระสอบบรรจุภัณฑ์
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
28 สิงหาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. คอกกระบือ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
ค่าจ้าง
1800
รายละเอียด
งานขนส่งด่วนพิเศษ