งานส่งน้ำยาคลอรีน

งานส่งน้ำยาคลอรีน
งานส่งน้ำยาคลอรีน - 1326
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18771
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18772
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18773
หัวเรื่อง
งานส่งน้ำยาคลอรีน
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
01 กันยายน 2566
ขนส่ง : จาก
ต. โกรกกราก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. นาป่า อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
2500
รายละเอียด
ขนส่งสินค้าน้ำยาคลอรีนส่งศูนย์ปฏิบัติการปตท. นาป่าชลบุรี