งานส่งสารกันชื่น ปตท ชลบุรี

งานส่งสารกันชื่น ปตท ชลบุรี
งานส่งสารกันชื่น ปตท ชลบุรี - 1327
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18786
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18785
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18787
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18788
หัวเรื่อง
งานส่งสารกันชื่น ปตท ชลบุรี
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
03 ตุลาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. โกรกกราก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. นาป่า อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี
ค่าจ้าง
2400
รายละเอียด
บรรทุกน้ำหนัก1.3ตัน