งานขนส่งเครื่องจักร

งานขนส่งเครื่องจักร
งานขนส่งเครื่องจักร - 1329
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18796
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18797
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18798
หัวเรื่อง
งานขนส่งเครื่องจักร
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
09 ตุลาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. บางน้ำจืด อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ขุนหาญ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
ค่าจ้าง
7500
รายละเอียด
ขนส่งเครื่องจักรน้ำหนักประมาณ 1.5 ตัน