ขนส่งสายไฟ

ขนส่งสายไฟ
ขนส่งสายไฟ - 1330
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 18800
หัวเรื่อง
ขนส่งสายไฟ
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
28 ตุลาคม 2566
ขนส่ง : จาก
ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
ต. มาบข่า อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง
ค่าจ้าง
3000
รายละเอียด
ขนส่งสายไฟ 1 งวดน้ำหนัก 237 กิโลกรัม