งานย้ายของกลับบ้านต่างจังหวัด

งานย้ายของกลับบ้านต่างจังหวัด
งานย้ายของกลับบ้านต่างจังหวัด - 1348
หัวเรื่อง
งานย้ายของกลับบ้านต่างจังหวัด
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
04 มิถุนายน 2567
ขนส่ง : จาก
ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
ต. พระครู อ. เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
ค่าจ้าง
4800
รายละเอียด
ลูกค้าเดินทางไปด้วย 1 ท่าน