งานส่งฉากกั้นห้อง คลีนิค สระบุรี

งานส่งฉากกั้นห้อง คลีนิค สระบุรี
งานส่งฉากกั้นห้อง คลีนิค สระบุรี - 135
หัวเรื่อง
งานส่งฉากกั้นห้อง คลีนิค สระบุรี
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
20 สิงหาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. เทพารักษ์ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
ต. ปากข้าวสาร อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี
ค่าจ้าง
1900
รายละเอียด
ราคานี้ไม่รวมค่าทางด่วน