งานย้ายหอพัก

งานย้ายหอพัก
งานย้ายหอพัก - 153
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10871
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10872
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10873
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10874
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 10875
หัวเรื่อง
งานย้ายหอพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
01 พฤศจิกายน 2563
ขนส่ง : จาก
ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. บ้านเกาะ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
800
รายละเอียด
งานย้ายหอพักภายใน ต.บ้านเกาะ
ระยะทาง 4 กิโลเมตร