งานส่ง คาร์อบอน และ ถังไฟเบอร์

งานส่ง คาร์อบอน และ ถังไฟเบอร์
งานส่ง คาร์อบอน และ ถังไฟเบอร์ - 158
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11002
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11003
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11000
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11001
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11004
หัวเรื่อง
งานส่ง คาร์อบอน และ ถังไฟเบอร์
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
14 พฤศจิกายน 2563
ขนส่ง : จาก
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
ขนส่ง : ถึง
ต. กระแสบน อ. แกลง จ. ระยอง
ค่าจ้าง
2800
รายละเอียด
ระยะทางการขนส่งอยู่ที่ 220 กิโลเมตร