งานขนย้ายของ มหาชัย_อยุทธยา

งานขนย้ายของ มหาชัย_อยุทธยา
งานขนย้ายของ มหาชัย_อยุทธยา - 161
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11054
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11055
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11056
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11057
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11058
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11059
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11060
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11061
หัวเรื่อง
งานขนย้ายของ มหาชัย_อยุทธยา
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
18 พฤศจิกายน 2563
ขนส่ง : จาก
ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ลุมพลี อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
ค่าจ้าง
1600
รายละเอียด
ขนย้ายสิ่งของ ทั่วไป