งานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า

งานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า - 164
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11115
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11116
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11117
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11118
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11119
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11120
หัวเรื่อง
งานขนส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
26 พฤศจิกายน 2563
ขนส่ง : จาก
แขวง จอมทอง เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร
ขนส่ง : ถึง
ต. มาบข่า อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง
ค่าจ้าง
3000
รายละเอียด
จัดส่งอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบไฟฟ้า