งานย้ายห้องใกล้ๆ

งานย้ายห้องใกล้ๆ
งานย้ายห้องใกล้ๆ - 168
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11180
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11181
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11182
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11183
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11176
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11177
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11178
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11179
หัวเรื่อง
งานย้ายห้องใกล้ๆ
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
30 พฤศจิกายน 2563
ขนส่ง : จาก
ต. มหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. ท่าฉลอม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1200
รายละเอียด
งานย้ายห้องลูกค้าเจ้าเดิมใช้บริการตลอด ย้ายห้องบ่อยมากครับ