งานย้ายห้องพัก

งานย้ายห้องพัก
งานย้ายห้องพัก - 170
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11216
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11217
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11218
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11219
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11220
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11221
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11222
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11223
หัวเรื่อง
งานย้ายห้องพัก
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
05 ธันวาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. สัตหีบ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
ขนส่ง : ถึง
ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
3000
รายละเอียด
ระยะทาง210กิโลเมตร