งานขนย้ายในสมุทรสาคร

งานขนย้ายในสมุทรสาคร
งานขนย้ายในสมุทรสาคร - 171
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11248
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11249
หัวเรื่อง
งานขนย้ายในสมุทรสาคร
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
07 ธันวาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. โกรกกราก อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ค่าจ้าง
1000
รายละเอียด
ขนย้ายของให้ลูกค้า ระยะทาง5กิโลเมตร