งานส่งธูป

งานส่งธูป
งานส่งธูป - 174
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11300
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11301
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11302
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11303
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11304
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11305
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11306
หัวเรื่อง
งานส่งธูป
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
16 ธันวาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. บางกระทึก อ. สามพราน จ. นครปฐม
ขนส่ง : ถึง
ต. คลองหลวงแพ่ง อ. เมืองฉะเชิงเทรา จ. ฉะเชิงเทรา
ค่าจ้าง
2000
รายละเอียด
ส่งธูปวัดวีระโชติ