งานแรกของปี2564 ย้ายของ สมุทรสาคร _ประตูน้ำพระอินทร์

งานแรกของปี2564 ย้ายของ สมุทรสาคร _ประตูน้ำพระอินทร์
งานแรกของปี2564 ย้ายของ สมุทรสาคร _ประตูน้ำพระอินทร์ - 182
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11432
คลิกเพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่ - รูป 11433
หัวเรื่อง
งานแรกของปี2564 ย้ายของ สมุทรสาคร _ประตูน้ำพระอินทร์
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
ดีแม็ค 1.9 สเปชแค็บ 2018
วันที่ดำเนินการ
04 มกราคม 2564
ขนส่ง : จาก
ต. โคกขาม อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
ขนส่ง : ถึง
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี
ค่าจ้าง
2000
รายละเอียด
ลูกค้าจ้างขนย้ายของ
สมุทรสาคร ส่ง ประตูน้ำพระอินทร์