ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นNp3oo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C16468
Nissan Np3oo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
รถจอดอยู่ภูเก็ต
บรรดิษฐ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C13283
Ford Ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
ในเมืองภูเก็ต
นิรชัย ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง