ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.สาคู C16590
Isuzu D-MAX จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.สาคู
ให้บริการไปได้ทั่วประเทศคับ
วีรนันท์ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นNp3oo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C16468
Nissan Np3oo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
รถจอดอยู่ภูเก็ต
บรรดิษฐ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้ C15414
Isuzu D-MAX จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้
รับจ้างพื้นที่ ภูเก็ต
ธวัชชัย ค่าจ้าง 7.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C13283
Ford Ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
ในเมืองภูเก็ต
นิรชัย ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นHilander1.9 ddi bluepower zp ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล C13277
Isuzu Hilander1.9 ddi bluepower zp จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล
อนาคตอาจจะติดตั้งตู้ทึบ
ณัฐพล ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นspacecab 1.9 Ddi ที่จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้ C11210
Isuzu spacecab 1.9 Ddi จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้
รับวิ่งงานทางภาคใต้
สุวรรณ? ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง