ประสิทธิวัฒน์

รถรับจ้างในกิจการ
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นDragon ที่จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์ C21722
Isuzu Dragon จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
ตู้ทึบ2.10 ตอนเดียว
ประสิทธิวัฒน์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่น D-max ที่จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์ C16486
Isuzu D-max จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ ต.เทพารักษ์
รับ-ส่งคน หรือสินค้า-ของที่ใส่ได้รับหมด มีพร้อมผ้าใบกันฝน
ประสิทธิวัฒน์ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร