ประสิทธิวัฒน์

ผลงานการรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 21 กุมภาพันธ์ 2565
100801: ป้อมปราบ | 200108: หนองข้างคอก
ค่าจ้าง 1800 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 10 กุมภาพันธ์ 2565
130201: คลองหนึ่ง | 103201: ประเวศ
ค่าจ้าง 2500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 31 ตุลาคม 2563
104701: บางนา | 104701: บางนา
ค่าจ้าง 400 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 30 ตุลาคม 2563
103001: ลาดยาว | 120305: บางใหญ่
ค่าจ้าง 800 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 29 ตุลาคม 2563
110101: เทศบาลนครสมุทรปราการ | 104102: ตลาดบางเขน
ค่าจ้าง 800 บาท