ประสิทธิวัฒน์

ผลงานการรับจ้าง

ผลงานการรับจ้าง

คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 28 กุมภาพันธ์ 2566
102802: ยานนาวา | 430101: ในเมือง
ค่าจ้าง 8000 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 01 กรกฎาคม 2565
103602: สีกัน | 500105: ช้างคลาน
ค่าจ้าง 8500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 29 มิถุนายน 2565
330807: ขุนหาญ | 220107: จันทนิมิต
ค่าจ้าง 5700 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 21 กุมภาพันธ์ 2565
100801: ป้อมปราบ | 200108: หนองข้างคอก
ค่าจ้าง 1800 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu Dragon | 10 กุมภาพันธ์ 2565
130201: คลองหนึ่ง | 103201: ประเวศ
ค่าจ้าง 2500 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 31 ตุลาคม 2563
104701: บางนา | 104701: บางนา
ค่าจ้าง 400 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 30 ตุลาคม 2563
103001: ลาดยาว | 120305: บางใหญ่
ค่าจ้าง 800 บาท
คลิกดูรายละเอียด
Isuzu D-max | 29 ตุลาคม 2563
110101: เทศบาลนครสมุทรปราการ | 104102: ตลาดบางเขน
ค่าจ้าง 800 บาท