ขนย้ายใกล้ๆ

ขนย้ายใกล้ๆ
ขนย้ายใกล้ๆ - 150
หัวเรื่อง
ขนย้ายใกล้ๆ
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
D-max
วันที่ดำเนินการ
31 ตุลาคม 2563
ขนส่ง : จาก
แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
ขนส่ง : ถึง
แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง
400
รายละเอียด
ขนย้ายใกล้ๆ