ศรีสะเกษ - จันทบุรี

ศรีสะเกษ - จันทบุรี
ศรีสะเกษ - จันทบุรี - 1289
หัวเรื่อง
ศรีสะเกษ - จันทบุรี
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
Dragon
วันที่ดำเนินการ
29 มิถุนายน 2565
ขนส่ง : จาก
ต. ขุนหาญ อ. ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
ขนส่ง : ถึง
ต. จันทนิมิต อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี
ค่าจ้าง
5700
รายละเอียด
ทุเรียน นน.2ตัน