ไป-กลับ

ไป-กลับ
ไป-กลับ - 147
หัวเรื่อง
ไป-กลับ
ประเภทงาน
รับจ้างขนส่ง
รถที่รับจ้าง
D-max
วันที่ดำเนินการ
29 ตุลาคม 2563
ขนส่ง : จาก
ต. เทศบาลนครสมุทรปราการ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ
ขนส่ง : ถึง
แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ค่าจ้าง
800
รายละเอียด
เอาหนังสือไปแลกเปลี่ยน