ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นVigo champ  ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C18617
Toyota Vigo champ จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
Start 500 / km @ 10 baht
นิรันดร์ - ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นNp3oo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C16468
Nissan Np3oo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
รถจอดอยู่ภูเก็ต
บรรดิษฐ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นRevo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.กะรน C15432
Toyota Revo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.กะรน
พื้นที่ใหับริการ ภูเก็ต-ภาคใต้
สิทธิพงษ์ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นFord ranger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C14359
Ford Ford ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
รับจ้างทั้งคนทั้งรถครับ
สันติ ค่าจ้าง 25.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C13283
Ford Ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
ในเมืองภูเก็ต
นิรชัย ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง