ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นรีโว้ ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ป่าคลอก C21713
Toyota รีโว้ จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ป่าคลอก
ขนอาหารแช่แข็ง
วรเดช สายระ ค่าจ้าง 1.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นVIGo ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล C18624
Toyota VIGo จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล
รถมีลังคาตู้ทึบ ความสูง 1.20 เมตร
สุกัญญา ทองคำ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นVigo champ  ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C18617
Toyota Vigo champ จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
Start 500 / km @ 10 baht
นิรันดร์ - สิงห์ฆาฬะ ค่าจ้าง 15.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.สาคู C16590
Isuzu D-MAX จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.สาคู
ให้บริการไปได้ทั่วประเทศคับ
วีรนันท์ ธรรมรักษ์ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Nissan รุ่นNp3oo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ C16468
Nissan Np3oo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่
รถจอดอยู่ภูเก็ต
บรรดิษฐ ทาแกง ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นRevo ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี C15440
Toyota Revo จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี
โทรสอบถามราคาได้ครับ
ภราดร โชติธรรมโม ค่าจ้าง 20.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Toyota รุ่นRevo ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.กะรน C15432
Toyota Revo จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.กะรน
พื้นที่ใหับริการ ภูเก็ต-ภาคใต้
สิทธิพงษ์ ฉวีแวว ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นD-MAX ที่จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้ C15414
Isuzu D-MAX จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้
รับจ้างพื้นที่ ภูเก็ต
ธวัชชัย รักวิสัย ค่าจ้าง 7.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Mitsubishi รุ่นTriton ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร C14391
Mitsubishi Triton จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.ศรีสุนทร
นำเที่ยวได้หมดไปไหนไปกันครับ!ยกเว้น3จังหวัดชายแดนครับ
กิตติพิชญ์ แก้วนภา ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะ 4 ประตูรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นFord ranger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C14359
Ford Ford ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
รับจ้างทั้งคนทั้งรถครับ
สันติ แก้ววิชิต ค่าจ้าง 25.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่นRanger ที่จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา C13283
Ford Ranger จ.ภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต ต.รัษฎา
ในเมืองภูเก็ต
นิรชัย ยั้งเล่ง ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง ไม่มีหลังคา Isuzu รุ่นHilander1.9 ddi bluepower zp ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล C13277
Isuzu Hilander1.9 ddi bluepower zp จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เชิงทะเล
อนาคตอาจจะติดตั้งตู้ทึบ
ณัฐพล โพธิ์สุวรรณ ค่าจ้าง 10.00 บาท / กิโลเมตร

รถกระบะมีแค็ปรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Isuzu รุ่นspacecab 1.9 Ddi ที่จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้ C11210
Isuzu spacecab 1.9 Ddi จ.ภูเก็ต อ.กะทู้ ต.กะทู้
รับวิ่งงานทางภาคใต้
สุวรรณ? เอี่ยมละม่อม ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถกระบะตอนเดียวรับจ้าง มีหลังคาและมีตู้ขนของ Toyota รุ่นรีโว้ ที่จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี C10069
Toyota รีโว้ จ.ภูเก็ต อ.ถลาง ต.เทพกระษัตรี
รถกะบะรับจ้าง รถกะบะตู้ทึบรับจ้าง ทั่วไป รับขนย้านสิ่งของทั่วไทย
วิระ เสนานุการ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง