ผลการค้นหา
ผลการค้นหา
รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่น6610 ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10012
Ford 6610 จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รถไถ รถไถรับจ้าง รับจ้างไถไร่ ไถสวนปลูกมัน ปลูกผักผลไม้ รับลากขน ข้าวโพด ขนอ้อย และมันสัปหลัง
นายบัวรี ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถไถรับจ้าง ไม่มีหลังคา Ford รุ่น6610 ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10010
Ford 6610 จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รถไถรับจ้าง ไถไร่ ไถนา บุกเบิกป่าหย้า ขุดบ่อเลี้ยงกุ้ง
นายทองคูณ ไม่ระบุอัตราค่าจ้าง

รถไถรับจ้าง มีหลังคาและมีคอก Ford รุ่น6610 ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10008
Ford 6610 จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รถไถรับจ้าง รับดันดิน ดันป่า รับไถไร่อ้อย ไร่มัน ไร่ข้าวโพด ราคากันเอง โดยคนขับฝีมือดีชำนาญการ
นายวีรยุทธ ค่าจ้าง 100.00 บาท / กิโลเมตร

รถไถรับจ้าง มีหลังคาและมีคอก Kubota รุ่นB2440 ที่จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง C10007
Kubota B2440 จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง ต.คูเมือง
รถไถรับจ้าง รถไถคูโบ้ต้าเล็กรับจ้าง รับไถนา ปั่นนา พร้อมลากของวัสดุอุปกรณ์ ลากอ้อย ลากมัน ข้าวโพด
นายสมานศักดิ์ ค่าจ้าง 123.00 บาท / กิโลเมตร